Pisałam tę książkę podczas pandemii ale wiedzę do niej gromadziłam przez 7 lat praktyki, uczenia, warsztatów i spotkań z niezwykłymi […]

Read More