DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANIA PROGRAMÓW UWAŻNOŚCI DO DUŻYCH I ROZPROSZONYCH ORGANIZACJI: PEKAO SA & SCANDIT Według świeżego raportu „Wellbeing Mentalny Pracowników […]

Read More

According to „Mental Wellbeing of Employees in Poland”, a recent report published by Mindy, nearly half of us (48%) have problems […]

Read More