adaptive leadership

Warsztat przywództwa dla firm dotyczy podstaw modelu “adaptive leadership” opracowanego i nauczanego w Harvard Kennedy School oraz w Center for Leadership w Polsce. Zawiera teorię oraz ćwiczenia zgłębiające to podejście, pokazując jak adaptive leadership inaczej odpowiada na realia dzisiejszego rynku, pracowników i społeczeństwa.

Przywództwo było kiedyś uważane za krzyż i przywilej dźwigany wyłącznie przez garstkę wybranych jednostek. Współczesna definicja leadershipu przeszła jednak ewolucję i przywództwo stało się zadaniem dla każdego i każdej z nas. Nasz skomplikowany, współzależny świat wymaga takiego podejścia do współpracy, budowana zmian, i stawiania czoła wyzwaniom. Adaptive leadership pokazuje jak to robić.

Czas trwania: 180 min
Prowadzenie: na żywo lub online
Język: Polski lub Angielski
Grupa: do 25 osób