• 11 października 2022
  • zuza
  • Blog

Od połowy poprzedniej dekady rośnie zbiór badań, z których jednoznacznie wynika, że władza jest negatywnie skorelowana z empatią. Pochylając się nad tematyką zdrowia psychicznego w naszym kraju, warto więc zauważyć, że każdej osobie zarządzająca zespołem, organizacją czy nawet rodziną grozi spadek empatii, co tworzy potencjał do nadużycia władzy.

Przez ponad sto lat zadaniem szefa było skupić się na pracy i wynikach. Dziś ta rola jest szersza – obejmuje również dobrostan pracowników, którzy dostarczają te wyniki. Bez empatii, osoba przy władzy tworzy warunki prowadzące do wysokiej rotacji, wypalenia zawodowego i mobbingu.

Wiele organizacji już rozpoznało to zagrożenie i aktywnie zapobiega spadkom empatii u swoich managerów i dyrektorów. W zeszłym tygodniu pracowałam z management teamem międzynarodowej organizacji finansowej, której globalna CEO podkreśla potrzebę empatycznego przywództwa. Pracowaliśmy nad rozpoznaniem warunków blokujących empatie i oraz nad jej rozwojem, bo podobnie jak uważność, empatię i compassion można w sobie budować i wzmacniać.

Co nie znaczy, że szef ma zawsze być miły, lub uległa, czy brać na siebie problemy osobiste osób, którymi kieruje. Empatia to zdolność odbierania, rozumienia i korzystania z emocji w pracy z ludźmi. Compassion jest kompetencją odpowiadania na te emocje w sposób zdrowy dla Ciebie i wspierający dla innych.

Zostawiona samopas, empatia automatycznie obejmuje ludzi „podobnych do nas”. W przypadku szefów, są to inni szefowie i tzw „góra”,  nie podlegli. Bez czujności i intencjonalnego wysiłku w tym zakresie, możesz sam/sama zamienić się w takiego szefa/szefową, od której ludzie odchodzą, po pracy z którym się leczą.

Dobra lektura na początek: https://hbr.org/2015/04/becoming-powerful-makes-you-less-empathetic

Na warsztatach wprowadzających do empatycznego przywództwa, pracę z zespołami zarządzającymi nad:

Rozpoznaniem i zarządzaniem przeszkodami przed rozwojem empatycznego przywództwa

  • mindset
  • stres

Rozwojem czterech kluczowych kompetencji koniecznych w empatycznym przywództwie

  • Uważne słuchanie, również w momentach wysokiej presji
  • Rozpoznawanie i odczytywanie emocji
  • Modelowanie self-care
  • Empatia jako praktyka

Zapraszam do kontaktu i współpracy.